Kvantitativ undersøgelse om deltagelse i idrætsundervisningen

En kvantitativ spørgeskemaundersøgelse om deltagelse i idrætsundervisningen af Jeanette Dam og Tine Soulié (2006). Studiet stiller følgende spørgsmål: I hvor stort omfang deltager elever med nedsat funktionsevne i folkeskolens idrætsundervisning? Hvad er årsagen til eventuel manglende deltagelse? Hvad skal der til for, at eleven kan tilbydes en optimal idrætsundervisning? Undersøgelsen omfatter 75 enkelt integrerede elever og 63 skoler i det tidligere Roskilde Amt.

Første skridt i processen var en undersøgelse af, hvor mange enkeltintegrerede elever, der deltog i idrætsundervisningen. Videnscentret lavede en rundspørge på alle folkeskoler i det gamle Roskilde Amt og fik dermed for første gang konkrete tal på en formodning om, at mange børn med handicap ikke deltager i idrætsundervisningen. Undersøgelse og rapport er lavet af Tine Soulié og Jeanette Dam.

Hent rapporten Inklusion og Idrætsundervisning

Sidst opdateret 27. december 2016