Ph.D.-afhandling: Idræt, handicap og social deltagelse

I april 2013 forsvarede idrætskonsulent i Handicapidrættens Videnscenter, Anne-Merete Kissow, sin Ph.D.-afhandling på Roskilde Universitet. Anne-Merete Kissow har undersøgt sammenhængen mellem deltagelse i idræt og deltagelse i det øvrige hverdagsliv hos mennesker med fysisk funktionsnedsættelse.

I samarbejde med SFI har hun lavet et kvantitativt studie, hvor hun har spurgt i alt 1321 personer med fysisk handicap til deres hverdagsliv - herunder deltagelse i idræt, tilknytning til arbejdsmarkedet, fritidsaktiviteter mm.

Artikler:

Gruppeaktivitet i (re)habilitering af børn - hvad godt er der ved det?
Artikel publiceret i Børn i fysioterapi, 2016.

Idræt, handicap og social deltagelse
Artikel publiceret i Fysioterapeuten 2014.

Deltagelse i sociale fællesskaber - at blive sig selv på en anden måde
Artikel publiceret i Børn i fysioterapi. Fagblad for Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi, 2014.

Krop og handicap - deltagelse i sociale fællesskaber
Artikel i Nordiske Udkast, 2013.

Litteraturoversigt over deltagelse i idræt og hverdagsliv
Resumé af artikel i Scandinavian Journal of Disability Research 2013

Ph.D.-afhandling: Idræt, handicap og social deltagelse (pdf-fil)
Læs ph.d.-afhandlingen i sin helhed. 2013.

Idræt åbner døren til deltagelse i samfundet
En journalistisk bearbejdet gennemgang af hovedpunkterne i afhandlingen.

"Participation in physical activities and everyday life of people with disabilities" (pdf-fil)
En af artiklerne fra afhandlingen, som er publiceret i European Journal of Adapted Physical Activity 5, 2012

Informanter:

I afhandlingens kvalitative studie har Anne-Merete Kissow interviewet og fulgt 7 "informanter" - personer med fysisk handicap - i deres hverdag, og gennem observation og interview beskriver hun, hvordan informanterne lever deres liv med social deltagelse, idræt og arbejde.
Læs nogle af de personlige beretninger om at leve et aktivt liv her:

Michael - fra motocross til håndcykel
En motocross-karriere på højt niveau endte med en ulykke på banen. I dag er Michael kørestolsbruger og dyrker håndcykling på top-plan.

Jørgen - rugbyspiller og trafikinformatør
En trafikulykke gjorde Jørgen til kørestolsbruger. Idræt har altid været en vigtig del af hans liv - primært bordtennis og kørestolsrugby.

Annika - ridning på eliteniveau
Efter en trafikulykke blev Annika skadet i sin ryg. Hun har siden tage en uddannelse, fået job - og vundet bronze ved de Paralympiske Lege.

Brian - sejler og kranfører
Brian er spastiker og har hele sit liv dyrket idræt. I dag er det sejlads, der fylder, ved siden af hans job som kranfører.

Lasse - arbejde og elhockey
Lasse har muskelsvind, har tidligere spillet elhockey på højt niveau, men har i dag mere fokus på sit job.