Ulighed i sundhed

Idrætskonsulent Tine Soulié er i øjeblikket i gang med at tage en Master i sundhedsfremme på RUC. Denne opgave er fra modul 1: ”Ulighed i sundhed – sygdom og sundhed i samfundsmæssigt perspektiv”.

Inklusion i idrætsundervisning eller fysioterapi?
Med udgangspunkt i en case kigger Tine Soulié på perspektiver på og analyse af mulige konsekvenser, når en dreng på 10 år bliver ekskluderet fra idrætsundervisning for i stedet at modtage fysioterapeutisk behandling (2013).

Casen Süleyman (word-dokument)
Süleyman er 10 år og er spastiker. Flere elementer gør, at han ikke er lige med sine klassekammerater i forhold til sundhed og deltagelse.

Terapi eller idrætsundervisning? (word-dokument)
Med udgangspunkt i casen Süleyman sættes ulighed i sundhed ind i et teoretisk perspektiv.

Sidst opdateret 21. december 2016