JOB OG HANDICAP

Handicapidrættens Videnscenter arbejder for et rummeligt arbejdsmarked med plads til, at alle kan bidrage. Vi tilbyder gratis rådgivningsforløb om job, uddannelse, frivilligt arbejde eller anden meningsfyldt beskæftigelse. Vi arrangerer kurser og konferencer, indgår i samarbejder og stiller vores viden til rådighed for andre aktører på området. Vi har mange års erfaring med formidling af job til mennesker med handicap og får input med erfaringer om god praksis gennem en landsdækkende kreds af samarbejdspartnere.