Amager Skovhjælpere - arbejde og uddannelse i naturen

Der sker noget med mennesker, når de kommer ud i den friske luft og bliver stillet over for nogle specielle, men meningsgivende arbejdsopgaver. Den lærdom har projektleder Mads Madsen gjort sig efter at have arbejdet med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet i 10 år. I dag har han ni medarbejdere på særlige vilkår i Amager Skovhjælpere på Vestamager. Vel en af Danmarks smukkeste arbejdspladser...

Tekst: Bo Therkildsen
Foto: Amager Skovhjælpere

Kun 6 kilometer fra Københavns Rådhusplads ligger et stykke unik uberørt natur, som mest af alt bringer tankerne hen mod vildmoseområderne i Nordjylland. Vestamager er et total-fredet naturområde med store skov-arealer, moseområder, enge og vildtvoksende marker. I udkanten af det 2000 hektar store naturområde ligger en samling huse, der udgør basen for Naturcenter Vestamager og huser Amager Skovhjælpere. Projektleder Mads Madsen har i snart syv år styret tropperne og er i dag arbejdsleder for ni medarbejdere. For Amager Skovhjælpere er en arbejdsplads ligesom mange andre – dog med nogle særlige kendetegn, der gør stedet unikt: for det første er selve arbejdspladsen under åben himmel og blandt birketræer og køer ret speciel. For det andet er alle medarbejdere mennesker, der har nogle særlige behov pga. fysiske -, psykiske -, sociale - eller udviklingsmæssige vanskeligheder. Amager Skovhjælpere tilbyder både praktikforløb, beskyttet beskæftigelse, arbejdsprøvning og Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU).

Erfaring med mennesker

Mads Madsen har arbejdet med arbejdsprøvning og revalidering i i alt 10 år og er endt på Naturcenter Vestamager ved lidt af et tilfælde:
”Jeg kom herud i en anden anledning i mit tidligere job i Københavns Revacenter for at lave en praktik aftale og blev pludselig spurgt, om jeg ikke lige kunne hjælpe med at flytte noget træ. Det kunne jeg, og det tændte mig. Jeg har arbejdet 20 år indendørs – nu ville jeg arbejde 20 år udendørs,” siger han.
Naturen giver gratisoplevelser
Senere spurgte Skov og Naturstyrelsen Mads Madsen, om han ikke kunne lave et sted a la Herstedhøje her på Vestamager. Og det sagde han ja til.

”Jeg har ikke nogen pædagogisk uddannelse, men masser af erfaring med at arbejde med mennesker på kanten af arbejdsmarkedet – og arbejdslivet er humlen herude på Vestamager, så jeg følte, at jeg havde kompetencerne. Og det her giver virkelig mening for mig. Det er jo storslåede arbejdsopgaver i forhold til, hvad man ellers kunne lave. Jeg kan tilbyde skovhjælperne nogle meget specielle arbejdsopgaver plus de gratis ting, som naturen og udendørs arbejde indeholder: At bruge sin krop. At trække vejret på en god måde – helt ned i lungerne og får fornemmelsen af den friske luft. At kunne se langt – og at der er højt til loftet. Alt sammen står på gratiskontoen og er almindelige foræringer ved ude-arbejde. Der er så mange fede ting herude, som jeg ikke vil undvære. Og de ting, kan andre også profitere af,” mener Mads Madsen.

Waders og træfældning

Den vestlige del af Amager rummer flere store og skønne naturområder. Kongelunden er en kunstigt anlagt skov plantet i 1818 – 1848 til produktion af ved til København. Her står egetræerne i snorlige rækker højt og flot og huser en frodig underskov, så man ikke umiddelbart opdager den menneskelige indblanding. Længere mod vest er naturen mere uberørt af mennesker – blandt andet den smukke birkeskov, der denne efterårs eftermiddag står med helt gule blade ovenover de sort-hvide stammer. En del af birkeskoven blev ryddet for 15-20 år siden og beplantet med eg. Her er Skovhjælperne i færd med at rydde en sti ved hjælp af godt gammeldags knokle-arbejde. For underskoven er tæt, og flere træer skal fældes for at give egetræerne luft og gøre stien fremkommelig.

”Jeg har en ung fyr – sandsynligvis med ADHD – som kommer herude med sin hættetrøje, hængerøvsbukser. Men når han får en økse i hænderne kan han fælde træer i lyntempo. Han er simpelthen blevet super-dygtig til at rydde træerne. En anden ung gut er kommet på kant med samfundet og arbejdsmarkedet og kommer her i arbejdsprøvning. Pludselig står han i waders i en af kanalerne og mærker vandet presse på kroppen på en måde, han aldrig har prøvet før. De færreste, der kommer herud i praktik eller arbejdsprøvning, har været upåvirket af de nye oplevelser, og der sker noget med mennesker, når de kommer ud at arbejde i skoven,” fortæller Mads Madsen.

Han har flere gange oplevet, hvordan natur-oplevelserne har rykket på mennesker, som ellers var lukkede og svære at nå med traditionelle revalideringstilbud.

Murermester med alkoholproblem

”Jeg fik en mand herud i arbejdsprøvning, som nogle år tidligere havde været ude for en tragisk ulykke og mistet sin lyst til arbejdslivet. Første dag ringede skovløberen og bad os hjælpe med at bugsere et dyr, han havde skudt, ud fra skoven. Jeg tog ham med, og mens vi kørte dybere og dybere ind i skoven voksede hans øjne. Vi fandt skovløberen, som jo er dygtig til at fortælle, og det var en helt fantastisk oplevelse. Så 2 timer efter, denne fyr var startet – og havde været lidt skeptisk – stod han med et varmt dyrehjerte i hænderne, som han fik med hjem til aftensmad. Så var han med! Der sker altså ting med folk herude!” mener Mads Madsen, som tydeligt kan mærke forskellen fra sit tidligere arbejde med traditionel revalidering.

”Jeg havde i sin tid i Revacenter København en murermester, der var blevet ryg-skadet og havde tillagt sig et alkohol-problem, hvorefter, han var gået konkurs. Han skulle arbejdsprøves – og han var jo helt kold over for de almindelige tilbud, vi i Revacentret kunne tilbyde ham. Jeg tog ham med ud på skovarbejdet, og her var han pludselig åben for den dialog, der skal til for at lave en fyldestgørende arbejdsprøvning. Arbejdsopgaverne gav mening. Den oplevelse har jeg også i dag med de borgere, der kommer herud: jeg kan se, hvordan naturen og arbejdsopgaverne gør noget helt andet ved dem. Pludselig kan jeg se en anden power og gnist i dem. De her gutter, som ellers er glade for at drikke bajere, kommer næsten hver dag og knokler. Måske fordi, det er rigtigt arbejde, hvilket betyder noget i et revaliderings-øjemed. Desuden har vi masser af tid, ingen akkorder, og vi bekymrer os ikke om at blive færdige til en bestemt tid.
Så lige så langsomt begynder murermesteren at lukke op og tale om sig selv, når vi kører ud i skoven i bilen. Der sker simpelthen et eller andet,” fortæller Mads Madsen.

Udviklingshæmmede er basisgruppen

Amager Skovhjælpere har en basis-målgruppe, der hedder udviklingshæmmede. Men efterhånden, som Mads Madsen har oplevet, hvor svært og omstændeligt det er at få papirarbejdet med kommunerne i orden, har han udvidet målgruppen.
”Jeg er gået lidt tilbage til også at arbejde med min gamle gruppe af folk, der er kommet på kant med arbejdsmarkedet pga. alkohol osv. Og det har faktisk været en god oplevelse at blande målgrupperne. Den unge fyr, der har nogle sociale problemer oplever pludselig en af mine udviklingshæmmede medarbejdere, som er super-sej og kan nogle særlige ting. Det giver en sidegevinst i form af en social læring, som dog ikke er tilsigtet. For hovedpointen er at lære medarbejderne om arbejdsliv – at kende og forstå arbejdskultur,” siger Mads Madsen.

Amager Skovhjælpere er en selvejende institution. Skov og Naturstyrelsen stiller arbejdsopgaver og naturområdet til rådighed. Kommunerne betaler en fast takst pr. medarbejder.

Sidst opdateret 07. december 2016