BPA og nye institutionsbyggerier

IMG_0033.JPG

Det er en generel tendens i Skandinavien, at stadig flere mennesker med handicap flytter på institution frem for i egen bolig. Også i Danmark bliver der i stigende grad bygget store bygningskomplekser for mennesker med handicap.

Dette satte Handicapidrættens Videnscenter og Danske Handicaporganisationer fokus på til debatmøde om samspillet mellem Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) og de nye institutionsbyggerier.

Mødet blev indledt af Tove Linnea Brandvik, som er politisk rådgiver for den norske organisation ULOBA og tidligere medlem af det norske Stortinget. ULOBA er en nonprofit organisation og Norges største leverandør af BPA.

Ifølge Tove Linnea Brandvik bor flere mennesker med handicap nu på institutioner i Norge, end det var tilfældet før det store opgør med institutionerne i 1970’erne og 1980’erne. Tendensen er, at man af sparehensyn vender tilbage mod tidligere tiders handicappolitik, hvor institutionerne var dominerende. De nye byggerier indeholder samtidig ofte aktivitetscentre, som gør det overflødigt for borgerne overhovedet at forlade deres hjem.

BPA-debatten handler ifølge ULOBA ikke om, hvorvidt der bør være institutionsbyggerier, da der er borgere, som foretrækker denne type boliger. I stedet handler den om, at mennesker med handicap skal have samme muligheder som andre for at vælge, hvordan de gerne vil leve, og hvor de gerne vil bo – inklusive muligheden for at vælge om, hvis man skifter mening.

Samtidig har institutionerne ofte ikke ressourcer til at give den fornødne hjælp til beboerne, og det får mange til at ønske BPA-ordninger frem for institutionsbolig. Mange får dog slet ikke denne mulighed.

På debatmødet deltog medlemmer fra en række danske handicaporganisationer, og debatten afspejlede nogle klare fællestræk i de problemer, organisationerne ser i henholdsvis dansk og norsk handicappolitik.

Debatmødet var en forløber for en stor BPA-konference, som ULOBA afholder i Oslo fra 13.-15. oktober 2016. Du kan læse mere om konferencen her.

 

Oprettet 02. december 2016