Et udsnit af verden i Taastrup

Midt i Taastrup ligger All Ears Telemarketing. Det er på mange måder en telemarketingsvirksomhed som mange andre, men så alligevel ikke. Hos All Ears er flertallet af telemarketingmedarbejderne nemlig blinde eller har stærkt nedsat syn, og på deres Academy uddanner de mennesker med synshandicap.

_JL12219.jpg

Tekst: Maja Sølvstrøm Jensen. Foto: All Ears

All Ears Telemarketing, som tidligere hed Telehandelshuset, har eksisteret i mere end 20 år – altså længe før det rigtig blev moderne for virksomheder at brande sig på socialt arbejde. Og ifølge direktør Connie Hasemann gavner arbejdet ikke kun de blinde og svagsynede, som virksomheden hjælper i job:

”Det er en stor gave at få lov til at støtte mennesker i at komme videre. Der er mange historier herinde om mennesker, der lykkes, og som har fundet deres vej, selv om den ser anderledes ud, end de troede,” siger hun.

All Ears tilbyder både afklaringsforløb, uddannelsesforløb og telemarketingjobs til mennesker med nedsat syn, og de arbejder på, at handicappet vendes til en fordel:

”Vores medarbejdere er gode til at være nærværende, lytte og opfange stemningen gennem telefonen. Så brænder man jo igennem. Og så har vores telemarketingsmedarbejdere en gennemsnitlig anciennitet på 4,5 år. Det er usædvanligt i telemarketingbranchen,” mener Connie Hasemann.

Kunderne ser på resultater

Selv om All Ears er en socialøkonomisk virksomhed, får de ikke driftstilskud fra det offentlige. Og selv om kunderne er positive over for det socialøkonomiske aspekt, er det ikke det, som får dem i hus:

”Vi vil gerne kommunikere til vores kunder, at de er med til at tage et socialt ansvar ved at placere en opgave hos os. Men når det er sagt, køber de jo en opgave, hvor de forventer kvalitet til den rigtige pris. Vi fungerer på markedsvilkår som alle andre, og vi får ikke medvind på cykelstien, fordi vi er en socialøkonomisk virksomhed. Det gør vi, fordi vi leverer resultater,” siger Connie Hasemann.

Virksomheden har da også mere end fordoblet antallet af medarbejdere de seneste år, mens de samtidig hvert år uddanner og afklarer mennesker med synshandicap på deres All Ears Academy. Academy består af et 12 ugers afklaringsforløb samt et uddannelses- og opkvalificeringsforløb, der kan tage alt fra et til tre år efter behov. Begge dele skal bevilges af borgerens kommune.

”På vores afklaringsforløb arbejder vi med faglige, personlige og sociale kompetencer. Det henvender sig til mennesker, der har mistet synet eller aldrig har haft det, og som ikke rigtig ved, hvad de skal. Mange med et alvorligt synshandicap har brug for en særlig indsats, hvis de skal træde ind og fastholdes på arbejdsmarkedet,” forklarer Lise-Lotte Heindahl, som er uddannelsesleder på Academy.

Deltagerne bliver klogere på sig selv

Hun fortæller, at deltagerne i forløbet kan være mange forskellige steder i livet, og de kan være alt fra 18 til 65 år gamle. En del af deltagerne har flere diagnoser og kæmper ved siden af synshandicappet med f.eks. angst eller spiseforstyrrelse. Der er også deltagere, som har skjult deres synshandicap hele livet, og som skal lære at håndtere, at det ikke længere er muligt.

”Når man lever med et synshandicap, kan man komme til at placere årsagen til alle ens udfordringer på handicappet. Men det er jo et menneskeligt vilkår at have udfordringer, så vi hjælper deltagerne med at få skilt tingene ad. Hvad skyldes synshandicappet, og hvad er bare vilkår,” forklarer Lise-Lotte Heindahl.

Der er max fem deltagere ad gangen på afklaringsforløbet, og det betyder, at det bliver et trygt miljø, hvor alle lærer hinanden at kende.

”Deltagerne bliver meget klogere på sig selv, og de kommer videre herfra med en plan. Vi laver planen sammen, så den afspejler deres oplevelser og ønsker. Det er rigtig vigtigt, at de ejer deres egen plan, for det er en del af processen at blive klogere på sig selv og lære at udtrykke ønsker og behov,” siger Lise-Lotte Heindahl.

_JL17027.jpg

Store udfordringer på arbejdsmarkedet

Når forløbet slutter, vælger nogle at gå videre på All Ears Academys uddannelses- og opkvalificeringsforløb.

”På uddannelsen får man undervisning i for eksempel markedsføring, salg og kommunikation, men vi arbejder også meget med den enkeltes personlige kompetencer. De får mulighed for praktik både hos Alle Ears og uden for huset.”

75 % af deltagerne kommer direkte i job efter endt uddannelse. Det er en høj succesrate for en handicapgruppe, hvor kun 11 % i den arbejdsdygtige alder har tilknytning til arbejdsmarkedet. Det kan være en stor udfordring at finde et job, når man har et stort synshandicap, fordi mange arbejdsgivere er usikre på, hvad man kan.

”Der kan være fordomme og tabuer forbundet med det, så man skal selv være klædt på til at kunne gå ud og skabe tryghed over for en arbejdsgiver. Og det starter jo med, at man selv har en tryghed i forhold til, hvad man kan tilbyde, og hvad man har brug for assistance til. Det lærer vi dem at kommunikere klart og tydeligt,” siger Lise-Lotte Heindahl.

Thorsten Bech Jensen er et af de mennesker med synshandicap, som har gennemgået uddannelsen hos All Ears og efterfølgende blev ansat i deres telemarketingafdeling. Der har han nu været i næsten 15 år.

”Jeg startede på uddannelsen i år 2000, og da jeg blev færdig, havde jeg travlt med at komme hjem til Sønderjylland. Men jeg fandt hurtigt ud af, at der nok ikke var det store arbejde at få derovre inden for den her branche. Da jeg blev spurgt, om jeg kunne tænke mig at fortsætte herinde efter min uddannelse, var jeg derfor ikke i tvivl,” fortæller han.

Fra to til 18 medarbejdere

For Thorsten Bech Jensen har det været spændende at følge udviklingen i All Ears, som ved hans opstart kun havde to telemarketingsmedarbejdere. I dag er der 18.

”Der er sket en kæmpe udvikling herinde, og vi har haft nogle enormt spændende arbejdsopgaver med blandt andet fundraising og mødebooking for forskellige firmaer. Som telemarketingsmedarbejder kommer man til at vide lidt om mange forskellige ting,” griner han.

Thorsten er en af de heldige, som trods sit synshandicap ikke har oplevet udfordringer med at finde arbejde. Før han startede på All Ears, arbejdede han på Løgumkloster Rådhus i løn- og personaleafdelingen. Det mener han selv, at der er flere grunde til:

”Jeg har gået på almindelig folkeskole og handelsskole, så mine venner har altid været seende. Det, tror jeg, har giver mig et godt indblik i de seendes verden, som mange blinde først som voksne skal lære. Og så er det nok en fordel, at jeg kommer fra en lille kommune, hvor de kendte mig i forvejen. De oprettede en speciel stilling til mig og var også samarbejdsvillige, da jeg senere gerne ville starte på uddannelsen hos All Ears,” fortæller han og fortsætter:

”Selvfølgelig har der ikke været frit valg på alle hylder. Jeg kunne ikke blive landmand, selv om jeg gerne ville. Der er nogle naturlige begrænsninger, men så må ma gå efter anden prioriteten. Jeg er født blind, og jeg tror ofte, det er sværere for folk, der mister synet senere i livet. De skal først til at lære at begå sig og navigere i verden i en senere alder. Men uanset hvornår man bliver synshandicappet, og uanset hvor synshandicappet man er, så er der altid noget, man kan gøre. Der er altid noget, man kan.”

All Ears er det gode eksempel

All Ears bliver fremhævet som eksempel inden for FN’s Global Compact, som er et sæt retningslinjer for virksomheders sociale ansvar, og virksomheden har vundet mange priser for sit arbejde. I 2013 vandt direktør Connie Hasemann The Business for Peace Foundations pris til erhvervsledere, som gør en positiv forskel.

”Vi er et godt eksempel på, hvordan man som virksomhed kan tage et udvidet socialt ansvar. Det er der brug for, at flere gør, og egentlig er det jo ikke så svært. Det handler bare om at ansætte nogle mennesker. Jeg tror på, at mange i erhvervslivet gerne vil gøre en forskel, og det kommer vi til at se meget mere af,” mener Connie Hasemann.

”Det at tage et socialt ansvar giver virksomheden en identitet, det giver medarbejderne noget at være stolte af, og så giver det en stor diversitet."

Du kan læse mere om All Ears Telemarketing her.

Sidst opdateret 02. december 2016