Fremtiden Nord Syd - støtte til mennesker med ADHD og Aspergers

Fremtiden Nord Syd rådgiver unge og voksne - samt forældre til børn - med ADHD og Aspergers Syndrom. Vi har mange års erfaring med, og forståelse af, hvad handicappet betyder, og vi er et alternativ til anbringelse, fordi vi følger vores borgere tæt og ved, hvilken støtte der er behov for.

Sådan arbejder vi:

Skrevet af Fremtiden Nord Syd.

Vi kaster en livline

Hver borger har en fast støtteperson, som vi kalder primærpersonen. Borgerens primærperson kan altid nås over telefonen, og i starten kommer primærpersonen på daglige besøg i hjemmet.
Primærpersonen fungerer som en livline, når noget går skævt i dagligdagen, på jobbet eller med vennerne.

Det skal være trygt at fejle

Vi giver vores borgere mulighed for at begå fejl, så der er basis for at lære at undgå de samme fejl og problemer en anden gang. Vi skaber en støtte, der giver plads til fejl uden nederlag.
Vores borgere skal være selvhjulpne, når vi slipper støtten til dem. Derfor overlader vi gradvist mere og mere ansvar til borgeren.

Kommunen får dokumentation 

Fremtiden Nord Syd arbejder ud fra mål og handleplaner for borgerne og halvårlige statusrapporter til Kommunen. Hvert halve år udarbejder primærpersonen en statusrapport til kommunen.  Rapporten afspejler, at tingene udvikler sig, og målene flytter sig.

Medarbejdere med faglighed

Vores medarbejdere har uddannelse og viden om at støtte børn, unge og voksne med ADHD og Aspergers Syndrom eller borgere med misbrug. Vi lægger vægt på at udvikle medarbejdernes faglighed gennem kurser, seminarer, sparring og supervision.
Oprettet 02. december 2016