Udviklingshæmmede uddannes i mad og job

I Aalborg har Handicapafdelingen i kommunen i samarbejde med AMU-Nordjylland stor succes med et uddannelsestilbud til udviklingshæmmede med udgangspunkt i madlavning og køkkendrift. Uddannelsen kan i år fejre 10 års jubilæum og har skaffet job på det ordinære arbejdsmarked til mange af kursister gennem årene.

Samarbejdet i et køkken handler ikke kun om at lave mad. Der er mange forskellige kompetencer i spil – samarbejde, kommunikation, ansvar, hygiejne, møde disciplin, omgangstone og mange flere af de helt almindelige kompetencer, som det forventes man er i besiddelse af, når man skal have et arbejde. I køkkenet kommer alle disse kompetencer i spil – det er derfor, at faglærer på uddannelsen John Christensen, har valgt køkkenet som omdrejningspunkt – selvom kursisterne ofte ender i jobs, som intet har med køkkendrift eller madlavning at gøre. Det handler om, at vi gør dem klar til de udfordringer der er, på de ordinære arbejdspladser. I uddannelsen er der indlagt 4 praktikker som er en bred vifte af arbejdspladser.

Tæt samarbejdemed jobkonsulenter

Den 1-årig uddannelse indeholder, udover arbejdet i køkkenet, undervises der i fag som dansk, matematik og samfundsfag. Men det vigtigste element er ifølge John Christensen det tætte samarbejde med de pædagogiske jobkonsulenter. Der er 5 pædagogiske jobkonsulenter tilknyttet, og det er dem der finder og etablerer jobbene.

”Det er vores faste kontakt med de 5 jobkonsulenter, der er nøglen til, at vi lykkes. Vi holder tæt kontakt til borgerne, efter de er kommet videre ud i job – ja vi holder faktisk fast i den enkelte borger for altid. Ved den tætte opfølgning undgås at problemer/misforståelser bliver uoverskuelige. Vi bliver ofte kontaktet af arbejdsgivere, der er interesseret i et samarbejde. Det er en tryghed for såvel arbejdsplads som for skånejobber, fordi vi holder kontakten og de altid kan henvende sig,” siger John Christensen

Der går 12 kursister på holdet af gangen og alders sammensætningen svinger fra 18-65 år. Kursisterne går til dagligt sammen med andre kursister på AMU-Nordjylland – til glæde for alle.

”Holdet oplever et normalt læringsmiljø, og de blandes med de øvrige kusister, som jo kommer fra hele Nordjylland. Det tror jeg er sundt for begge parter – også at de andre ser vores, som jo alle er udviklingshæmmede og derfor opfører sig lidt på en anden måde, end de andre kursister er vant til at se. Og for de udviklingshæmmede er det, at de kan sige, når nogen spørger, hvad de laver, at de går på AMU – og ikke bare er førtidspensionister, en stor ting. Det betyder meget for dem”, siger John Christensen.

Oprettet 02. december 2016