Workshop om veteraners vej fra militær til civil

Handicapidrættens Videnscenter deltog den 6. juni 2016 i workshoppen ’Veteraners vej fra militær til Civil’ på Veterancentret i Ringsted. Centret afholdt workshoppen i samarbejde med Soldaterlegatet, Dansk Idrætsforbund og Region Midtjylland. Fokus på dagen var, hvordan man sikrer danske veteraner den bedste overgang fra deres militære liv til det civile liv.

Svær adgang til det civile arbejdsmarked

Dagen bød på mange oplæg med både problemstillinger og løsningsmuligheder i forhold til emnet. En af oplægsholderne var Michael Redke, som er veteran og har tilbragt 12 år i hæren. Han har på egen krop mærket nogle af de udfordringer, der kan være ved overgangen. På workshoppen fortalte han om, hvor svært det kan være for tidligere soldater at få adgang til det civile arbejdsmarked, fordi man ikke har lært at oversætte sine kompetencer til civilt sprog.

Han mener, at der skal gøres en indsats for at oplyse danske virksomheder om, hvordan de kan bruge danske veteraners kompetencer. Samtidig skal veteranerne have mere viden om, hvordan de kan bruge deres kompetencer civilt:

”Jeg stod med en masse kompetencer uden at ane, hvad de var. Jeg manglede viden og mødte samtidig fordomme hos virksomhederne, som var bekymrede over, at jeg var tidligere soldat. Jeg blev både spurgt til PTSD og mødte bekymringer om, om jeg ville være en alt for hård leder,” fortæller han.

Han mener, at veteraner ofte har rigtig gode kompetencer inden for f.eks. ledelse, logistik og kommunikation, og de har solid træning i at bevare overblik under pres. De skal bare lære at kommunikere de kompetencer, så det civile samfund forstår det.

Selv gik Michael Redke arbejdsløs i to år, efter han forlod hæren, og det var projektet ’Fra krigszone til virksomhed’, der gjorde forskellen. Gennem projektet fik han hjælp til at lave et CV, som var forståeligt for virksomhederne, og han fik hjælp til at finde frem til sine spidskompetencer. Helene Djursø er en af initiativtagerne til projektet, som hun også fortalte om på workshoppen.

Risiko for stigmatisering

Birgitte Refslund Sørensen fra Institut for Antropologi på Københavns Universitet holdt oplæg om risikoen for at stigmatisere veteraner. Det kan ske, fordi vi bruger ordet veteran i mange sammenhænge uden at tænke over, at ordet for mange er koblet til negative eller positive værdier. Vi kan f.eks. tænke på veteraner som helte, ofre, farlige eller syge, og det er afgørende for, hvordan man ser på de mennesker, der er vendt hjem fra krig.

Det samme gælder i tilgangen til rehabilitering af veteraner. Rehabilitering og reintegration lægger nemlig op til, at man kommer fra det fremmede og skal vende hjem til det normale og til den person, man var før.

”Det underkender, at udsendelsen ofte har forandret soldaten, så det ikke er muligt. Det sker, fordi vi i høj grad modstiller den civile verden og den militære verden, hvor den civile er ’det normale’. Den modstilling giver ikke nødvendigvis mening for veteranerne selv, og det er med til at stigmatisere dem og deres kompetencer,” mener Birgitte Refslund Sørensen.

Hun efterlyser samtidig, at vi i højere grad anerkender, at veteraner er forskellige og ikke nødvendigvis skal arbejde mod det samme mål. Det handler om i stedet at finde den vej, som giver mening for den enkelte. Mange kommer til at sætte lighedstegn mellem veteraner og PTSD, men veteraner er ikke kun sårbare, og de er ikke kun ressourcestærke – de er først og fremmest forskellige.

PTSD-behandling er tværfaglig

Det er dog ingen hemmelighed, at nogle soldater vender hjem fra krig med PTSD. Det fortalte Annemarie Gottlieb, som er psykolog og leder af Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri i Aarhus, om.

Klinikken er en af tre specialiserede PTSD-klinikker i Danmark, som blev etableret i kølvandet på Danmarks stigende militære engagement gennem 2000’erne.

Da klinikken åbnede, oplevede de, at der er langt flere veteraner med PTSD, end man havde forventet. I 2015 havde klinikken i Aarhus 117 patienter, og fra 2011-2015 blev 452 patienter henvist til klinikken. Og det er blot i Aarhus.

På PTSD-klinikken arbejder de tværfagligt, og fokus er på at øge veteranernes kompetencer og evne til at mestre deres hverdag. Ud over psykologbehandlingen, hvor der arbejdes med Prolonged Exposure Therapy, får patienterne behandling af en fysioterapeut. Formålet er at dæmpe deres arousalniveau og lindre smertesymptomer.

Veteranerne kan også få socialrådgivning, og socialrådgiveren kan samtidig fungere som koordinator mellem veteranens kommune, Forsvarets socialrådgivning, uddannelsesvejleder, misbrugscenter mv.

Veteranerne henvises til PTSD-klinikken gennem deres praktiserende læge eller Veterancentret, og behandlingen tager typisk seks måneder.

Tid og medbestemmelse er afgørende

Konsulenterne Torben Persson og Peter Due fra Handicapidrættens Videnscenter holdt på workshoppen oplæg om Videnscentrets projekt ’Vejen til et godt hverdagsliv’. Projektets formål er at støtte psykisk skadede veteraner til at få en bedre hverdag og i sidste ende komme tættere på arbejdsmarkedet.

Du kan læse mere om projektet her.

De to konsulenter arbejder tilsammen med 24 veteraner. Det er markant færre sager, end en kommunal sagsbehandler sidder med. De mener selv, at det er en stor del af grunden til projektets foreløbige succes. Det giver nemlig tid til, at konsulenten kan involvere sig i den enkeltes liv på en anden måde, og veteranen får en oplevelse af, at konsulenten er der for dem.

Samtidig tager projektet udgangspunkt i, hvad veteranen gerne selv vil. Det er altså ikke konsulenten, der opstiller målene for forløbet, og det er med til at vække tillid til konsulenten. Veteranen og konsulenten laver løbende små handleplaner, så man tager et skridt ad gangen frem for kun at have fokus på endemålet.

Workshoppen leder frem mod en stor konference, Soldaterlegatet i november afholder i samarbejde med Dansk Idrætsforbund, Veterancentret og Region Midtjylland. Oplæggene på workshoppen var derfor startskuddet til at finde frem til nogle af de problemstillinger, der skal behandles på den store konference, som ligeledes har veteraners vej fra militær til civil som tema.

Oprettet 02. december 2016