Kalender

Aktuelle begivenheder i Videnscentret eller andre steder.

Har du eller din arbejdsplads et arrangement, I gerne vil have lagt på kalenderen?  Så er du velkommen til at sende informationer til post@handivid.dk

 

Kommende begivenheder

2017

okt
19
Utbildning och arbete på lika villkor? Den tredje nordiska konferensen om lokal implementering av UNCRPD På konferensen får du höra mer om aktuell forskning och lyckade exempel från arbetsmarknads- och utbildningssektorn i de nordiska länderna. Du får träffa tjänstemän, praktiker, organisationsföreträdare och forskare som arbetar med utbildning, arbetsmarknad och FN-konventionen på den praktiska, strategiska eller politiska nivån.
Dato: 19. oktober 2017
Sted:
Tidspunkt: 13:30 to 20:30
okt
24
Horsens Kommune, VIA University College og Etac stiller skarpt på et aktivt liv for unge med erhvervet hjerneskade og cerebral parese. Konferenceprogrammet bringer fokus på, hvad der er vigtigt for, at unge med erhvervet hjerneskade eller cerebral parese oplever, at deres identitet styrkes, at de får et liv med uddannelse, aktiviteter og meningsfyldte netværk, der styrker deres selvstændighed. Konferencens program har fire temaer: Hjerne, krop og teknologi – den nyeste viden Skole og uddannelse – parat til job En aktiv fritid – netværk At blive voksen – identitet og overgang Alle unge er på en rejse mod at finde sig selv som voksen. Alle unge har drømme og ønsker for både nutiden og fremtiden. Det gælder ikke mindst unge med erhvervet hjerneskade og CP. Det er denne rejse, som Handicapkonferencen 2017 sætter spot på. Hvad vil jeg gerne i fremtiden? Hvad er mine muligheder i forhold til at få en uddannelse og komme i arbejde? Hvad synes jeg er sjovt? Hvordan kan jeg få et aktivt ungeliv? Hvordan finder jeg min egen identitet? Deltagelse i fritids- og kulturlivet er en vigtig forudsætning for fysisk, psykisk og social udfoldelse. En aktiv fritid er både træning til at klare sig selv og en mulighed for personlig udfoldelse. Det underbygges af nyeste forskning, som vi også kommer til at stifte bekendtskab med på dagen.
Dato: 24. oktober 2017
Sted:
Tidspunkt: 15:00 to 23:00
okt
26
Sidste år var mere end 250 mennesker samlet til COK og Socialstyrelses konference om hjernen – set og forstået i et socialt perspektiv. I år gentager vi succesen og inviterer til Neurodagen 2017. Det bliver en dag, hvor vi sætter fokus på et af de mest centrale paradigmer i vores forståelse af, hvad det vil sige at være menneske – en dag, hvor vi sætter hjernen i perspektiv.
Dato: 26. oktober 2017
Sted:
Tidspunkt: All Day
nov
06
Kom til temadøgn med fokus på friluftsliv og naturoplevelser for mennesker med særlige behov for trygge rammer, når de skal ud i naturen.
Dato: 06. november 2017
Sted:
Tidspunkt: All Day
nov
23
Temaet for dette års konference er: "Borgerinvolvering i rehabilitering - et ideal?" Idealet om borgerinvolvering i rehabilitering er ikke nyt, og alligevel drøfter vi det igen og igen. Hvorfor? Fordi det er svært i praksis? Dilemmafyldt? Det er nemmere at "gøre for" end "gøre med"?  Derfor vil vi på dette års rehabiliteringskonference stille skarpt på idealet om borger som involveret, deltagende, motiveret, inddraget, selvhjælpende, autonom. Vi ser på borgers valg af fagprofessionelle, på samskabelse og på rehabiliteringsbegrebets betoning af borger som erfaringsekspert med et indefra perspektiv.
Dato: 23. november 2017
Sted:
Tidspunkt: 11:00 to 18:00
nov
27
Kongressen gjennomføres i samarbeid og etter samtale med de ulike fagområder som arbeider med barn og ungdom mellom 0 - 20 år. Kongressen OPPVEKST - 2017 er Norges eneste kongress for et samlet fagområde for barn og ungdom. Vi garanterer at du vil bli inspirert.
Dato: 27. november 2017
Sted:
Tidspunkt: 12:00 to 20:00
nov
28
Den næste Nordiske konference afholdes i 2017 i Halmstad, Sverige. Konferencen henvender sig til alle, der er interesserede i tilpasset idræt og bevægelse og idræt og sundhedsfremme.
Dato: 28. november 2017
Sted:
Tidspunkt: 11:00 to 18:00
nov
28
KL lancerede i maj 2017 det socialpolitiske udspil "Fælles om Fremtidens Socialpolitik". I udspillet slår vi fast, at rehabilitering skal være det fælles udgangspunkt i kommunernes arbejde på tværs af social-, sundheds- og beskæftigelsesområdet. Det stiller nye krav til kommunerne og til måden at samarbejde både med borgeren og mellem sektorer. På KL's Handicap- og Psykiatrikonference 2017 får du nye perspektiver på og inspiration til, hvordan din kommune kan arbejde rehabiliterende i samarbejde med borgeren. Der vil bl.a. være oplæg og sessioner, der fokuserer på følgende spørgsmål: Hvordan arbejder vi med og implementerer rehabilitering og recovery som grundelementer i den kommunale organisering? Hvordan skabes god faglig ledelse og refleksion, der understøtter arbejdet frem mod en mere rehabiliterende tilgang? Hvordan sikrer vi, at borgeren reelt er inddraget og del af sin egen rehabiliteringsproces? Hvordan skal vi fremadrettet og på tværs af sektorer samarbejde om at hjælpe borgerne med at opnå et selvstændigt og meningsfuldt liv? Hvordan arbejder vi ud fra et rehabiliteringsperspektiv med sundhedsfaglige problematikker på det socialfaglige område?
Dato: 28. november 2017
Sted:
Tidspunkt: 11:00 to 18:00
dec
06
Rehabilitering har igennem tiden været genstand for forskellige professionsgruppers dominans. Historisk set havde socialmedicinerne magt og legitimitet til at definere rehabiliteringens formål og genstandsfelt. I dag er rehabilitering snarere præget af flerfaglige tilgange, hvor forskellige professioner søger at positionere sig som faglige autoriteter i rehabiliteringsfeltet. På dette seminar anlægger vi et kritisk, sociologisk perspektiv på rehabilitering af mennesker med nedsat funktionsevne. Vi ser på hvordan de professionelles vidensformer og diskursive forståelser konstituerer den funktionshæmmedes position i samfundet. Og vi diskuterer, hvordan rehabilitering i dag er genstand for interessekampe hvor såvel myndigheder, faggrupper, handicaporganisationer og brugerstemmer indtager positioner som legitime vidensaktører i kampen om, hvad der udgør en god og rigtig rehabiliteringspraksis.
Dato: 06. december 2017
Sted:
Tidspunkt: 11:30 to 17:30

2018

jan
22
Årets kongress fokuserer på samhandling, tverrfaglighet og innovasjon i rehabiliterings- og habiliteringsfeltet. Nye metoder, nye erfaringer og nye samhandlingsmønstre skal videreutvikle vår kunnskap om den gode og riktige rehabiliteringen. Hvordan møter vi ny teknologi i dag og i fremtiden? Hva stilles av nye krav til ansatte? Og hvilke forutsetninger og kunnskap må vi forvente av brukeren, for at ny teknologi kan benyttes? Innovasjon handler ikke bare om hvordan og når vi introduserer nye metoder og hjelpemidler, men i like stor grad hvordan vi tar "sjanser" på å prøve ut nye tenkesett, nye modeller og nye konstillasjoner. Kongressen vil også ta høyde for å inkludere det vi kjenner som habiliteringsfeltet, og vi håper på mange inspirerende bidrag i sesjonene, både fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. De private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjonene har en viktig plass i kongressen, og en arena for å synliggjøre deres virksomhet. Kongressens hovedmål er å være en nasjonal møteplass for alle som arbeider innen rehabiliteringsfeltet. Kongressen skal være tilgjengelig både for forskning og erfaringsbaserte tiltak. Den skal være tilgjengelig for praktiske presentasjoner, og en arena for de som vanligvis ikke reiser på internasjonale kongresser.
Dato: 22. januar 2018
Sted:
Tidspunkt: All Day
apr
18
Den 18.-19. april 2018 afholdes konference om sociale indsatser i naturen for udsatte børn, unge og familier i Middelfart. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Har du erfaringer med udsatte børn, unge og natur - og vil bidrage som oplægs- og workshopholder, så kontakt arrangørerne på es@redbarnet.dk
Dato: 18. april 2018
Sted:
Tidspunkt: All Day
jul
04
The conference will follow three main themes: Adapted physical activity and sport, Education and Health and Rehabilitation
Dato: 04. juli 2018
Sted:
Tidspunkt: All Day
  • 1 (current)