Kvindenetværket - Et fagligt frirum


Tekst og foto: Bo Therkildsen

I mere end syv år har syv kvinder mødtes til diskussioner og faglig udveksling i det, der meget naturligt hedder Kvindenetværket. Et af den slags netværk, som Handicapidrættens Videnscenter ser som en af sin vigtigste roller at pleje og passe. For det er ofte i netværkene, der opstår nye idéer eller udveksles nye tanker og erfaringer. Således også i Kvindenetværket, som de 7 medlemmer har haft stor glæde af at være en del af. Dagsordenen for de ca. 4 årlige møder indeholder ofte et fagligt oplæg fra en ekstern videnshaver. Men der er altid et ”siden sidst”, som måske er det vigtigste punkt, hvor medlemmerne kan fortælle om, hvad der rører sig i deres verden.

Hvad betyder det at være med i Kvindenetværket for de syv medlemmer?

Connie Hasemann, direktør i All Ears Marketing, en virksomhed, der uddanner og beskæftiger mennesker med funktionsnedsættelser – ofte synshandicapppede – til telemarketing arbejde.

”Der findes ikke mange frirum, hvor jeg kan sige ting højt uden at det ender i overskrifter. Det er et trygt forum – et kvalificeret frirum. Relationerne medlemmerne imellem er vigtige. Vi har måske hver især vores egen dagsorden, men sammen kan vi ændre noget, pga. vores stærke relation. Vi er ligesindede. Vi har alle en grundlæggende respekt for det enkelte individ og mener, tingene kan gøres på en ordentlig måde. Jeg prioriterer dette netværk meget højt.”

Lene Maj Pedersen, jurist i Det Centrale Handicapråd, som rådgiver bl.a. Regeringen og Folketinget om handicapspørgsmål.

”Netværket består af ildsjæle. Og det betyder meget for mig at møde ildsjæle, som bærer folk. Man kan prøve teorier af og få respons på sine egne idéer og tanker.”

Anne-Marie Przemyslak, tidligere specialkonsulent hos Trollesbro i Hillerød, i dag ansat hos Anden Aktør med jobrehabilitering.

”Her er et rum, hvor man kan tænke på tværs og udtrykke sig frit. Det er arbejdsrettet – og handler om menneskelige relationer. Vi diskuterer lovgivning og udfordringer. At komme her inspirerer mig. Jeg får altid noget med hjem, og gør at jeg bibeholder energien. Det er fantastiske ildsjæle med power og kvalitet, som er med i dette netværk. Vi kender hinanden og forstår hinandens forskellighed. Vi byder ind til det fælles bedste. Jeg tænker, at jeg virkelig har været heldig, at jeg blev inviteret med. Jeg kører altid herfra i en positiv ånd og føler mig oplivet. Det er meget privilegeret!”

Lise Plagborg, tidligere ansat i Hovedhuset, i dag jobkonsulent hos Institut for Blinde og Svagsynede, IBOS.

”Netværket har vokset sig stærkere over tiden. Fagligt giver det en bred orientering, vi har jo ingen drejebog – vi skal selv levere. Man får inspiration fra mange flader. Det er vores faglige frirum, som er nærende!”

Majbritt Erlandsen, direktør i Aktiv indsats, konsulentvirksomhed primært for Odsherred kommune.

”Jeg får faglig sparring, god inspiration og fed energi. Det giver energi at være i netværket – det er derfor, vi er her.”

Inge Sørensen, jobkonsulent i Handicapidrættens Videnscenter

”Vi står ofte til daglig alene med vores faglighed – her får vi en faglig ballast. Det giver mere i rygsækken fagligt. At høre, at andre ser de samme ting, som man selv gør i sin dagligdag. Det gør, at man orker slås.
Desuden er det god netværksdannelse. Vi kender alle sammen nogen, der kender nogen. I forhold til at hjælpe de mennesker, vi arbejder med til daglig. Og vi har tillid til hinanden og kan altid ringe.”

Irena Novotny, udviklingschef hos BOMI Revacenter

”Netværket giver en ramme for faglig drøftelser blandt ligesindede – uden konkurrence.”

Sidst opdateret 07. december 2016