Voksne mænd med ADHD

Voksne mænd med ADHD har gennem store dele af deres liv ofte befundet sig i en tilstand af kaos. Mange af dem har følt – og føler stadig – at de ikke passer ind i den måde, samfundet er indrettet på. De har konflikter med deres omverden, er ofte i kontakt med forskellige myndigheder og har meget ofte været ude i et misbrug af stoffer, alkohol og/eller medicin.

Det var baggrunden for, at Handicapidrættens Videnscenter igangsatte projekt Voksne mænd med ADHD. Projektet startede i november 2012 og varede et år. Vi mødtes en gang om ugen i ca. 3 timer pr. gang. Deltagerne blev rekrutteret gennem offentligt opslag - og kom primært fra Fyn, hvor møderne også fandt sted. Det var gratis at deltage, og vi startede med 12 deltagere. To konsulenter fra Handicapidrættens Videnscenter ledede forløbet.
I Handicapidrættens Videnscenter har vi mange års gode erfaringer med at tage udgangspunkt i kropslige aktiviteter, når mennesker skal udvikle sig. I projektet arbejder vi ud fra den antagelse, at mænd med ADHD har glæde af at være kropsligt aktive og at aktiviteter, der kræver koncentration og nærvær (fx yoga, meditation) kan være en hjælp til at finde ro og fokusering i hverdagen.

Ideen med projektet var at etablere en arena, hvor voksne mænd med ADHD har mulighed for at finde aktiviteter og handlemåder, der hjælper dem til at fastholde koncentration og fokus i hverdagslivets handlinger. Desuden var det sociale fællesskab og et godt netværk blandt deltagerne et vigtigt fokus.
Det generelle billede er, at mænd med ADHD typisk har fået diagnosen som voksne.  Først da forstår de, hvad det er der har skabt den forvirring og følelse af at være anderledes, som de kæmper med i deres liv. Mændene forsøger ofte at håndtere deres problemer alene, og deltager sjældent i netværksgrupper, tilrettelagt for personer med ADHD.

Vi har samlet erfaringer, observationer og 3 casefortællinger fra projektet i folderen De utilpassede.
Bestil De utilpassede gratis her

Hent De utilpassede som pdf-fil her

Vi vil i øvrigt sige stor tak til Syddansk Universitet for stor støtte til projektet!

Find Handicapidrættens Videnscenter på Facebook
Sidst opdateret 07. december 2016