Det handler om resten af dit liv

– har du lyst til at gøre noget ved det? – 3 ugers højskolekursus med fokus på krop og job (2009).

Kombinationen af et rehabiliteringsforløb, der bestod af et kort, intensivt højskoleophold på Egmont Højskolen og en opfølgningsperiode, hvor deltagerne fik støtte til at skabe en aktiv tilværelse i deres lokalområde. Målet var, at den enkelte deltager tog fat på en aktiv tilværelse med arbejde, uddannelse og aktiv fritid efter deltagerens egne drømme og ønsker.
Der har været tale om et unikt forsøg på at kombinere højskolens inspirerende, dialogbaserede og frisættende læringsmiljø med handicapbevægelsens vidt forgrenede, lokalt forankrede netværk og Videnscenterets særlige kompetencer inden for Tilpasset Idræt og Bevægelse samt solide erfaringer fra 12 års landsdækkende formidling af job på særlige vilkår til mennesker med nedsat funktionsevne.

Idéen med projektet har været at udvikle et dansk rehabiliteringsforløb, hvor idræt og bevægelsesaktivitet er omdrejningspunkt, og et aktivt liv med job og social og kulturel deltagelse er den eksplicitte målsætning.
Målet var, at deltagerne opnåede inspiration, træning og personlig afklaring for at kunne orientere sig mod igen at være aktive deltagere i tilværelsens fællesskaber på en måde, der er meningsfuld for den enkelte.

Formålet med projektet var at give kursisterne mulighed for et intensivt, fremadrettet rehabiliteringsforløb på et tidspunkt i deres liv, hvor de har brug for en særlig indsats for at få øjnene op for nye muligheder for at komme videre. F.eks. i en overgangsfase fra skole til ungdomsuddannelse eller arbejdsliv.

Arrangører var Egmonthøjskolen og Handicapidrættens Videnscenter. Derudover bidrog Center for små handicapgrupper, Neurocenter Vejlefjord, Dansk Handicap Idræts-Forbund og Jobcenter Frederikshavn.

Læs den personilge beretning om Maria Krogh - en af deltagerne på kurset

Sidst opdateret 07. december 2016