Konsulent til helhedsorienteret indsats for veteraner med PTSD

08. oktober 2018. Opdateret: 17. oktober 2018 med nyt telefonnummer til spørgsmål om stillingen.

På vej mod et godt hverdagsliv er et nyt tilbud til veteraner, der har været udsendt til krigs- eller katastrofeområder, og efterfølgende er blevet behandlet for PTSD. Til projektet søges en konsulent med relevant faglig baggrund, personlig integritet, gode kommunikationsevner og erfaring med relationsarbejde i forhold til mennesker i krise.

Opgaven er at støtte veteranerne i at opnå et godt hverdagsliv og forbedre deres muligheder for at deltage i arbejdsliv og fritidsaktiviteter. Du bliver ankerperson for en gruppe på 10-12 veteraner, som mødes med jævne mellemrum til aktiviteter og internatkurser á 1-4 dages varighed. Du vil derudover have regelmæssig kontakt med hver enkelt deltager i form af hjemmebesøg, ledsagelse til møder hos myndigheder, undersøgende arbejde i lokalsamfundet med veteranen mv. Vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt og har stærke samarbejdspartnere, som giver en hjælpende hånd, når vore egne kompetencer ikke rækker.

Sammen med en kollega skal du dække region Midtjylland og arbejde med veteraner, som henvises fra Klinik for PTSD og Transkulturel Psykiatri. Der etableres kontorarbejdsplads på MarselisborgCentret i Århus. Vi forestiller os, at du bor i det midtjyske område. Der vil være meget transport inden for regionen og regelmæssige møder med kolleger uden for regionen.

På vej mod et godt hverdagsliv bygger på erfaringer fra et landsdækkende forsøg, som Handicapidrættens Videnscenter og Soldaterlegatet gennemførte i 2015-2017. Du kan læse mere om erfaringer, metoder og resultater her

Arbejdstid: 37 timer om ugen. Løn: 41.000 kr. pr. måned plus pensionsbidrag. Tiltrædelse snarest. Spørgsmål kan rettes til: Konsulent Peter Due 2680 1146.

Ansøgning bilagt CV sendes til post@handivid.dk senest 22. oktober, kl. 12.

Handicapidrættens Videnscenter
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Tlf. 4634 0000 - www.handivid.dk
post@handivid.dk