Projekt skal danne god praksis for lange resurseforløb

Handicapidrættens Videnscenter har taget initiativ til et unikt samarbejdsprojekt: Ressourceforløb – bevægelse, uddannelse, arbejde, der skal vise kommunerne, hvordan lange resurseforløb kan tilrettelægges, så de reelt flytter mennesker på kanten af arbejdsmarkedet mod uddannelse og arbejde.

Tekst: Bo Therkildsen, oktober 2013

Med førtidspensions- og fleksjobreformen fra december 2012 har Folketinget sendt et klart signal om, at der nu skal gøres en ekstraordinær indsats for at støtte mennesker på den yderste kant af arbejdsmarkedet med at komme i gang med uddannelse eller job i stedet for at ende på førtidspension. Med de såkaldt ”lange ressourceforløb”, som kommunerne skal tilbyde personer med komplekse problemstillinger satser Regeringen og forligspartierne på, at langt færre – især unge – ender på førtidspension.

Ansvaret for at tilrettelægge ressourceforløbene ligger hos kommunerne. Men hvordan ressourceforløbene helt konkret skal tilrettelægges og hvad de skal indeholde, er der ingen retningslinjer for. Det er derfor op til hver enkelt kommune at sammensætte et passende tilbud. Og den konstruktion har medført bekymring blandt flere handicaporganisationer. Det er baggrunden for, at handicapidrættens Videnscenter i samarbejde med Spastikerforeningen, Muskelsvindfonden, Egmont Højskolen, Odense Kommune og Slagelse kommune nu søsætter dette projekt for en bred gruppe af potentielle deltagere.

Idræt, fællesskab og individuel opfølgning

Projekt Ressourceforløb – bevægelse, uddannelse, arbejde vil fra januar 2014 sammensætte 1-årige lange resurseforløb for 50-60 borgere fra primært Odense og Slagelse kommuner. Forløbene vil blive tilrettelagt ud fra de erfaringer, som samarbejdspartnerne har med at arbejde med målgruppen af mennesker med komplekse problemstillinger.

Selve ressourceforløbet vil blive sammensat af tre internatophold og individuel opfølgning i deltagerens lokalmiljø. På internaterne vil indholdet bestå af masser af idræt og bevægelse, fokus på fællesskab, introduktion af rollemodeller, individuelle samtaler, natur- og kulturoplevelser, besøg i foreninger og virksomheder mm.
Den individuelle opfølgning i lokalområdet vil fokusere på at rydde op i deltagerens liv, undersøge muligheder i praksis, kontakt til uddannelsessteder og arbejdspladser mm.

Ved projektets afslutning vil alle erfaringer og al viden bliver overleveret til kommunerne, så de forhåbentlig kan blive inspireret til, hvordan de selv kan arbejde videre med ressourceforløbene. På sigt er håbet, at projektet kan permanentgøres som eksternt tilbud til kommunerne om at lave ressourceforløb i fremtiden.

Blandt deltagerne i projektet forventer vi at finde:

  • Personer med kognitiv funktionsnedsættelse – ofte i tilgift til et fysisk eller psykisk handicap, som fx spastisk lammelse, senhjerneskade, rygmarvsbrok, ADHD, fibromyalgi, sklerose, muskelsvind.
  • Personer som har handicap eller sygdomme, der er omgærdet med fordomme. Dette forekommer ofte i forbindelse med usynlige handicap og/eller handicap, som giver sig udtryk i usædvanlige handlinger eller følelser, fx psykisk sårbarhed, sindslidelser, OCD, Tourette, epilepsi, sjældne handicap.
  • Personer som mangler selvindsigt og/eller har svært ved at acceptere deres handicap, fx nyskadede, sent udviklede, personer med posttraumatisk stress syndrom (PTSD), autismespektrumforstyrrelser o.a.
  • Personer med multiple funktionsnedsættelser, fx fysiske handicap i kombination med læse-/skrivevanskeligheder, generelle indlæringsvanskeligheder osv.
  • Svært traumatiserede soldater, som har vanskeligt ved at omstille sig til en civil tilværelse efter at have gjort tjeneste i krigszone.

De første deltagere forventes at starte på internat i februar 2014.

Direktør i Spastikerforeningen, Mogens Wiederholt, siger om samarbejdet:

”Vi betragter grundlæggende muligheden for ressourceforløb, som en positiv nyskabelse. Men det kræver, at der tilrettelægges ressourceforløb, som fagligt og vidensmæssigt, matcher præcist vores medlemmers behov. Det kræver kendskab til spastikere og det kræver viden om, hvad det vil sige at have CP. Den viden har vi – og den viden forpligter. Derfor er vi selvfølgelig med i dette ”demonstrationsprojekt”, som skal vise kommunerne, hvordan det her med ressourceforløb skal gribes an, hvis det skal blive en succes for vores målgruppe. De fleste kommuner står jo som Moses ved det Røde Hav og ved ikke rigtigt, om de skal gå den ene eller anden vej. Der er nok ikke kun én vej. Med dette projekt, vil vi forhåbentlig være med til at vise, hvilken vej, man kan gå for at støtte mennesker fx med CP i at komme i gang med arbejde eller uddannelse,”  siger Mogens Wiederholt.

Direktør i Muskelsvindfinden, Henrik Ib Jørgensen, siger:

”Skabelsen af et mere mangfoldigt arbejdsmarked er en af samfundets allerstørste udfordringer. Som medlemsforening for mennesker med muskelsvind har Muskelsvindfonden valgt at gå ind i og støtte projekt Resurseforløb økonomisk, fordi vi mener, at det er utroligt vigtigt, at den viden om rehabilitering af mennesker med handicap, som handicaporganisationerne besidder, bliver udnyttet og brugt i fastlæggelsen af det kvalitative indhold i de kommende resurseforløb, således at disse ikke bliver endnu et mislykket forsøg på at styrke beskæftigelsen blandt mennesker med handicap. Projektet henvender sig ganske vist ikke til hovedparten af vores medlemmer, men de mennesker med muskelsvind, som formentlig vil få gavn af det, har til gengæld ikke mange alternativer i det eksisterende tilbud. Derfor var vi ikke i tvivl.”
 

 

 

 

Sidst opdateret 19. december 2018