Gode ressourceforløb er på borgerens præmisser

Den 22. februar 2016 havde lederen af Handicapidrættens Videnscenter, Kristian Jensen, en kronik i Kristeligt Dagblad sammen med Annemette Ruth fra Det Centrale Handicapråd.

Kronikken handler om, at reformen af ordningerne for førtidspension og fleksjob bør justeres snarest. Lovgivningen presser nemlig kommunerne til at tvinge syge mennesker i aktivering for at kunne løfte en tung bevisbyrde for, at disse mennesker vitterlig aldrig kan komme i arbejde.

Derfor har man oprettet de såkaldte ressourceforløb, som via en individuel indsats skal hjælpe udsatte personer ind på arbejdsmarkedet. Men hvis ressourceforløbene skal virke, kræver det, at man lytter til den enkelte borger og laver tilbud, som giver mening for dem.

Læs hele kronikken her.

Sidst opdateret 20. december 2016