Handicapidrættens Videnscenter

- er en selvejende institution oprettet i 1995. Dansk Handicap Idræts-Forbund, Danske Handicaporganisationer og Roskilde kommune vælger bestyrelsen.
Videnscentret er finansieret af staten via satsreguleringspuljen og Kulturministeriets udlodningsmidler.

Vi mener:

Alle er gode til noget, og alle har noget at bidrage med.
Alle har ret til at deltage, og det er muligt at skabe plads til alle.

Vi gør:

Handicapidrættens Videnscenter arbejder for, at mennesker med handicap får mulighed
for at deltage i arbejdsliv, idræt og fritidsaktiviteter efter eget valg.
Videnscentret indsamler og bearbejder viden om tilpasset idræt og job og stiller den
gratis til rådighed for enhver, som ønsker det.

Vi har:

Medarbejdere med stor faglig viden og praksiserfaring
Bibliotek med omfattende samling af fagspecifikt materiale
Stort nationalt og internationalt netværk

Vi tilbyder:

Gratis rådgivning og vidensdeling
Hjælp til at komme i job
Samarbejde om idræts- og arbejdslivsprojekter

Du kan:

Ringe til os på 4634 0000 eller skrive til os på post@handivid.dk
Besøge os på Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup eller få os ud på besøg