Handicapidrættens Videnscenter

Handicapidrættens Videnscenter samler, udvikler og formidler viden om tilpasset idræt og job til mennesker med nedsat funktionsevne. Centret yder gratis rådgivning til professionelle, personer med handicap, studerende og andre interesserede.

Handicapidrættens Videnscenter er en selvejende institution oprettet i 1995. Dansk Handicap Idræts-Forbund, Danske Handicaporganisationer og Roskilde kommune vælger bestyrelsen.
Videnscentret er finansieret af staten via satsreguleringspuljen og Kulturministeriets udlodningsmidler.

Vi mener:

Alle er gode til noget, og alle har noget at bidrage med.
Alle har ret til at deltage, og det er muligt at skabe plads til alle.

Vi gør:

Handicapidrættens Videnscenter arbejder for, at mennesker med handicap får mulighed
for at deltage i arbejdsliv, idræt og fritidsaktiviteter efter eget valg.
Videnscentret indsamler og bearbejder viden om tilpasset idræt og job og stiller den
gratis til rådighed for enhver, som ønsker det.

Vi har:

Medarbejdere med stor faglig viden og praksiserfaring
Bibliotek med omfattende samling af fagspecifikt materiale
Stort nationalt og internationalt netværk

Vi tilbyder:

Gratis rådgivning og vidensdeling
Hjælp til at komme i job
Samarbejde om idræts- og arbejdslivsprojekter

Du kan:

Ringe til os på 4634 0000 eller skrive til os på post@handivid.dk
Besøge os på Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup eller få os ud på besøg