Centrets historie

Handicapidrættens Videnscenter blev oprettet på initiativ af Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF).

DHIF havde igennem en årrække registreret et stigende behov for oplysning om handicapidræt i undervisningen og som middel i rehabiliteringen. For at imødekomme dette behov opstod tanken om et landsdækkende center, som skulle sætte fokus på idrættens positive sidegevinster.

Ideen fik opbakning fra politisk side, og i 1995 gav en satspuljebevilling mulighed for at realisere ideen.

Sidst opdateret 05. maj 2017