Evaluering af Videnscentret skudt i gang

COWI har netop afholdt en workshop med medarbejdere og samarbejdspartnere i Handicapidrættens Videnscenter. Workshoppen var første led i en evaluering, som vil få indflydelse på, hvorvidt der også i fremtiden vil eksistere et videnscenter.

COWI foretager evalueringen af Videnscentret på vegne af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Styrelsen står for den primære del af Videnscentrets finansiering. Den nuværende finansiering udløber i sommeren 2018, og det bliver i efteråret besluttet, hvordan fremtiden ser ud.

Målet med workshoppen var, at COWI gennem samtale med medarbejdere og samarbejdspartnere skulle lære Videnscentret bedre at kende og hjælpe med at beskrive en forandringsstrategi for centret.

Til workshoppen bliver deltagerne blandt andet spurgt om, hvad de ser som Videnscentrets formål. Leder af Handicapidrættens Videnscenter, Kristian Jensen, lægger ud:

”Det er aktivt liv og deltagelse på lige vilkår for mennesker med funktionsnedsættelse. De erfaringer, man gør sig på et område, kan man tage med sig over på andre områder – hvis omgivelserne støtter én og gør plads. Der skal være støttende fællesskaber i de områder, man skal ud i.”

Jan Sau Johansen, områdechef i MarselisborgCentret, supplerer:

”Videnscentrets produkt er viden. Den viden kan bruges, når man underviser på en uddannelse, over for pårørende, over for den enkelte borger. Vi skal fastholde viden som produktet, og den viden kan bruges på alle områder i samfundet. Det er enestående, at man har et samlet center, der indeholder alle de forskellige områder og handicaps.”

Det synes andre om Videnscentret

Spørger man samarbejdspartnerne til workshoppen, hvordan de har oplevet at arbejde sammen med Videnscentret, får man positive tilbagemeldinger:

Connie Hasemann, som er direktør i All Ears Telemarketing, lægger ud:

 ”Videnscentret formår at have en helhedsorienteret og håndholdt indsats og hjælpe mennesker med at blive klogere på sig selv. I gør det på en respektfuld måde ud fra den tankegang at hjælpe personen til at hjælpe sig selv. Det er ofte hele paletten, der skal til. Den kunst kan I, og det er der ikke mange, der kan. I kan se de samlede udfordringer og have en praktisk tilgang.”

Connie Hansen, tidligere medarbejder i Videnscentret og para-atlet, supplerer:

”Som handicappet kan man føle sig skizofren i det kommunale system, hvor man tilhører flere afdelinger, som ser forskellige ting. I Handivid kan man komme ind og tale med én, som ser det hele.”

Handicapidrættens Videnscenter har et formelt samarbejde med det norske’Nasjonal Kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser’. Leder af tjenesten, Dag Ofstad, siger:

”Videnscentret er et forbillede for os, fordi de tager udgangspunkt i den enkelte bruger og dennes evne med udgangspunkt i praksis. Det er ikke bare et videnscenter, det er også et operativt center. De både skaber viden og bruger den i praksis, og det har en kæmpe værdi. Det er på vej mod en model, som jeg tror, kan danne best practice.”

Thore Clausen er sekretariatschef i Soldaterlegatet, som har arbejdet sammen med Videnscentret om det nyligt overståede veteranprojekt. Han siger:

”I vores projekt har der været tale om veteraner med så hårde psykiske traumer, at beskæftigelse kunne virke håbløst. For nogle år siden ville vi have tænkt, at der ikke var noget og gøre og forsøgt at skaffe en førtidspension. Vi har indset, at man kan rykke mennesker et sted hen, hvor det ikke længere er usandsynligt, at de får en rolle i samfundet; selv mennesker med meget komplekse problemstillinger og misbrug. Der har Videnscentret været med til at rykke os.”

Ole Lauth er forstander på Egmont Højskolen, som har et langvarigt samarbejde med Videnscentret gennem en række af projekter. Han slutter workshoppen af med sit syn på Videnscentrets måde at arbejde på:

”Det, Videnscentret kan, er at have en helt anden fantasi til at forestille sig, hvad det enkelte menneske kan gøre og opnå. Den mangler kommunen. Videnscentret henter ideer fra idrættens verden, mens jobcentret henter ideer lige uden for deres egen dør.”

Næste skridt i evalueringsprocessen er, at COWI skal interviewe en række af de borgere og fagfolk, som har indgået i samarbejder og projekter med Videnscentret. Den endelige evaluering vil ligge klar den 15. august, og Videnscentrets fremtid vil blive afgjort i løbet af efteråret.

Sidst opdateret 15. august 2017