Handivid får ny midlertidig bevilling

Når Handicapidrættens Videnscenters nuværende midler udløber i juni 2018, betyder det heldigvis ikke et farvel til Videnscentret. Forligspartierne bag satspuljeaftalen for 2018 har nemlig netop besluttet, at Videnscentrets bevilling forlænges.

Forlængelsen bliver i første omgang på et år, så Videnscentret har finansiering til sommeren 2019. I aftalen skriver forligspartierne dog også:

”Aftalepartierne har et fælles ønske om at sikre længerevarende finansiering af de private projekter og forpligter sig på at drøfte det ved næste års satspuljeforhandlinger.”

Det tegner altså godt for Videnscentrets fremtid også på længere sigt. Forligskredsen består af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Derudover har kulturministeren gennem en lang årrække bidraget til Videnscentrets drift med tilskud fra udlodningsmidlerne bevilget for et år ad gangen. Også på den front er der godt nyt: I kulturminister Mette Bochs forslag til Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri (L45), som Folketinget i øjeblikket behandler, er Handicapidrættens Videnscenter indskrevet med et årligt tilskud på 1,69 mio. kr., hvilket er samme niveau som hidtil, men nu uden tidsbegrænsning.

Medarbejderne i Videnscentret glæder sig nu til at se fremad og planlægge, hvilke projekter den kommende bevillingsperiode skal bruges på.

Sidst opdateret 13. november 2017