Aktiv fritid

Aktiv fritid handler om at have et godt hverdagsliv, hvor det at have noget at tage sig til er en naturlig del af livet. Videnscenter om handicap støtter op om, at alle skal kunne deltage i samfundslivet uanset funktionsniveau. Vi deltager i projekter og har et aktivt netværk om emnet. 

Hvad er bevægelse når man ikke kan bevæge sig?

Er det bevægelse, når man sidder i en løbestol, som en løber skubber fremad? Mange vil nok sige nej, men forundersøgelse viser både fysiske og sociale effekter.

Læs mere

Nordisk Konference sætter rammen for videndeling om tilpasset idræt

Nordisk Konference samler hvert andet år fagfolk inden for handicapområdet fra hele norden, og i år var Videnscenter om handicap vært.

Læs mere

Guide for ligeværd på Roskilde Festival

Guide skal gøre det nemmere for frivillige at bidrage til en god festivaloplevelse for mennesker med handicap.

Læs mere