Hvad er bevægelse når man ikke kan bevæge sig?

Kan man tale om fysisk aktivitet, når man sidder i en løbestol, som en løber skubber fremad? Måske ikke i traditionel forstand. Alligevel viser en forundersøgelse, at aktiviteten har både fysiologisk og social effekt på atleterne i løbestolene. Det giver nye perspektiver for mennesker med omfattende bevægelseshandicap. Et nyt forskningsprojekt vil nu bygge oven på undersøgelsen.

Sidste år viste en forundersøgelse lavet af Videnscenter om handicap og Københavns Universitet af projektet Team Tvilling, at mennesker, der ikke kan bevæge sig ved egen kraft, alligevel kan have stor gavn af at deltage i idrætsaktiviteter. Team Tvillings koncept går ud på, at en atlet uden handicap løber med en atlet med handicap i en løbestol.

Forundersøgelsen viser, at atleterne i løbestole har fysisk gavn af træningen, og at de samtidig oplever øget kropsbevidsthed, bevægelsesglæde, stolthed og en følelse af ligeværd.

Vil du vide mere?

Læs forskningsartiklen Når bevægelse bevæger.

Læs mere om forundersøgelsen her.

De giver udtryk for, at projektet styrker deres selvfølelse og livskvalitet, giver dem en oplevelse af at være inkluderet i samfundet og giver dem nye mestringsstrategier, som de kan bruge i andre områder af deres liv. Samtidig kan effekterne af træningen måles på belastningen af både hjerte og kredsløb, og atleterne og deres hjælpere kan konkret mærke, at træningen gør dem fysisk stærkere.

Forundersøgelsen lægger på den måde op til en ret banebrydende udvidelse af, hvad man kan betragte som idræt. I traditionel forstand handler idræt jo netop om at bevæge sig, mens atleterne i denne sammenhæng bevæges af andre. Alligevel opnår de mange af de samme fordele som deres mere aktive partnere, og de oplever samtidig sig selv som aktive. Det er ny viden, som kalder på mere dybdegående forskning på området.

Det er derfor glædeligt, at Bevica Fonden og Helsefonden nu har afsat penge til et forskningsprojekt, der skal dykke yderligere ned i emnet. Forskningsprojektet ledes af Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, og forskerne vil både kigge på Team Tvilling og på projektet Cykling uden alder, hvor ældre mennesker med funktionsbegrænsninger køres rundt i rickshaws. Forskerne vil kigge på både fysiologiske, mentale og sociale effekter af deltagelse i projekterne.

Det større forskningsprojekt kan bidrage med ny viden om, hvordan man kan være aktiv, selv om man har omfattende bevægelsesbegrænsninger. Det kan i sidste ende give mere viden om, hvordan man kan fremme fysiske, følelsesmæssige og sociale ressourcer og i sidste ende øge livskvaliteten hos en stærkt udfordret målgruppe.