Arbejdsmarked

Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet. Videnscenter om handicap arbejder aktivt for dette gennem rådgivning af borgere, kommuner og virksomheder. Vi formidler kontakt til den rette hjælp og bistår borgerne med kontakt til arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Og så deltager vores jobkonsulenter aktivt i Veteranprojektet "På vej til en bedre hverdag".

Forskning og viden

Gennem faglig refleksion over vores erfaringer skaber vi viden, som kan bruges aktivt i mødet med mennesker, som står ved siden af arbejdsmarkedet. Sammen søger vi at finde en vej tilbage. Blandt andet har vi haft gode resultater i arbejdet med veteraner med PTSD.