Inklusion i idræt

Alle børn skal kunne deltage i idræt, herunder i idrætsundervisningen i skolen. Vi deler vores viden om, hvordan det kan lade sig gøre, ved at give vejledning og inspiration til, hvordan elever med særlige behov kan inkluderes i undervisningen.

Forskning og viden

Videnscenter om handicap stiller sin viden til rådighed for, at flere elever kan blive inkluderet i det vigtige læringsrum, som bevægelsesaktiviteterne i skolen er. Med planlægning, omtanke, kreativitet og vilje kan det lade sig gøre at fremhæve og gøre brug af alle deltageres kompetencer og muligheder.

Læs mere her, søg viden i biblioteket eller find inspiration i en inkluderende leg!

Læs mere