Elever deltager i inkluderende idrætsundervisning

Videnscentret sender høringssvar til ny prøvebekendtgørelse

Elever med handicap har hidtil risikeret ikke at bestå Folkeskolens afgangsprøve, fordi de ikke kunne bestå faget idræt. Det vil udervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil nu råde bod på med ny bekendtgørelse, som åbner op for, at elever med handicap kan fritages fra prøven. Men kan den mulighed blive en sovepude, som forringer inklusionen? I nyt høringssvar gør Videnscenter om handicap opmærksom på vigtige perspektiver i sagen.

Videnscenter om handicap har gennem en årrække arbejdet med inklusion af børn og unge med handicap og har udgivet bøger og indgået i projekter på området. Videnscentret har derfor en omfattende erfaring med, hvordan man kan skabe idrætsundervisning, hvor alle kan være med.

På den baggrund har videnscentret sendt et høringssvar til den nye bekendtgørelse, som åbner op for, at elever med handicap kan fritages fra undervisningen. Det er nemlig afgørende, at den nye mulighed ikke forringer elever med handicaps muligheder for at deltage i undervisningen på lige fod med andre.

Læs høringssvaret her.


Læs mere om inklusion på handivid.dk

Bøger og publikationer

ALLE TIL IDRÆT
Undervisningsvejledning om, hvordan man inkluderer børn med funktionsnedsættelse i folkeskolens idrætsundervisning.

Aktiviteter

I Videnscentrets lege- og aktivitetsdatabase 'Find lege og spil' kan man finde masser af inspiration og forslag til lege og aktiviteter, der er velegnede til børn og unge med forskellige forudsætninger.