Rehabilitering

Der er mange argumenter for at bruge idræt i rehabiliteringen – både inde og ude. Gennem idræt kan man forbedre kropslige funktioner som styrke, balance og udholdenhed, så man får et bedre udgangspunkt for selvstændigt at klare hverdagslivets aktiviteter og for at deltage i samfundets fællesskaber. Deltagelse er altid endemålet for rehabiliteringsprocessen, fordi det er med til at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Miljø og natur bliver det næste store

Uderehabilitering er på vej frem. Koblingen mellem natur og sundhed indgår i en lang række nye projekter, og flere kommer til.

Læs mere

Fagfolk sætter fokus på uderehabilitering

Behandlere, trænere og vejledere fra hele landet var samlet til en temadag om begrebet "uderehabilitering".

Læs mere

Sundhedsfremmende naturoplevelser for alle

Bevægelseslaboratoriet arbejder blandt andet for, at mennesker med bevægehandicap får flere og bedre muligheder for sundhedsfremmende naturoplevelser.

Læs mere