Rehabilitering

Der er mange argumenter for at bruge idræt i rehabiliteringen – både inde og ude. Gennem idræt kan man forbedre kropslige funktioner som styrke, balance og udholdenhed, så man får et bedre udgangspunkt for selvstændigt at klare hverdagslivets aktiviteter og for at deltage i samfundets fællesskaber. Deltagelse er altid endemålet for rehabiliteringsprocessen, fordi det er med til at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv.

Forskning og viden

Bliv klogere på sammenhængen mellem deltagelse i idræt og deltagelse i det øvrige hverdagsliv hos mennesker med fysisk funktionsnedsættelse.

Læs mere